Koray Kırdinli

Yazılım ve İş Yaşamı Hakkında Paylaşımlar

Yazılım Geliştirme Sürecinde İzlenecek Yol Haritası

1. Hedef sektör ve kuruluşa yazılım üretmek için uygunluğunu belirlemede göz önüne alınacak kriterler
• Yoğunluk.
• Ekonomik imkanlar.
• Yönetici ve işletme sahiplerinin bilgi sistemlerine ilgisi.
• Çalışanların bilgisayar kültürü.
• Yönetim organizasyon yapısı.
• Sektördeki kuruluş sayısı
• Rakip yazılım sayısı ve rekabet güçleri

2. Sektörde kullanılan diğer yazılımların incelenmesi
• Diğer üreticilerin faaliyetleri.
• Üreticilerin bölgesel konumu ve teknolojik gücü.
• Üreticilerin diğer bölgelerdeki faaliyetleri.
• Ürünlerin pazar payları.
• Ürünlerin üstün özellikleri.

3. İşletmenin yapısının incelenmesi , müşteriyle aynı dili konuşur hale gelinmesi .
• Muhtemel uygulamayı araştır
Gözlemle (tümevarım)
Derin düşün (içe doğuş)
Esinlen (ideawarz, web 2.0, del.icio.us, digg, google trends)
• Taslak Yazılım Geliştirme Proje Planını hazırla
• Fizibilite Raporu
• Feasible değil ise her şeyi unut ve dön
4. Müşteri ile iyi ilişkiler kurup , yazılım için gerekli bütün bilgilerin temini sağla
5. İşletmenin Analizi
• Yazılıma ihtiyaç duyulmasının nedenleri.
• Faaliyetlerin, başlangıçtan bitişe doğru aşamaları.
• Kullanılan, tüm belgeler, formlar, resmi ve diğer evraklar.
• Varsa kullanılan uygulama yazılımları ve kullanım amaçları.
• İş gören personelin sıkıntı,ihtiyaç,görüş ve düşünceleri.
• Müşteri tarafından ihtiyaç duyulan, saklanacak veriler.
• Elde edilmesi gereken, yararlı bilgiler, rapor ve formlar.
• Sektörde lider kuruluşlar araştırılarak, daha sonra karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümlerin tespiti ile elde edilen bilgiler.
• Yazılım mühendisinin işletmeyi gözle görmesi ve projeyi kafasında canlandırması

6. Müşteri analizi yapıldıktan sonra gerekli ihtiyaçlar önem sırasına göre kağıda dök
•Proje riskini gözden geçir
•Yazılım Geliştirme Proje Planını hazırla
•Yazılım Gereksinimleri Raporu hazırla
•Yazılım Tasarım Raporu hazırla
•Geliştirme ekibini görevlendir
7. UML diyagramı çiz
8. Yazılımın workflow – akış diyagramı çiz
9. Use-Case diyagramı çiz. (Hangi kullanıcı hangi olaydan sorumlu , “Domain model”)
10. Object Diyagram : Sistem bundan sonra daha detaylı incelenir ve bu kısım müşteri görmez . Bundan sonrası programcılar ve yazılım mühendisi arasında geçer
11. Senaryolar , sınıflar oluşturulur ve sınıflar arasındaki ilişkileri belirle
12. Fonksiyonlar , (operasyon), değişkenler , parametreleri belirle (Hangi fonksiyon ne yapacak)
13. Veritabanı
• Veri tablolarının belirlenmesi.
• Sahaların belirlenmesi (Kayıt deseni).
• İndeks ve anahtar alanların belirlenmesi.
• Tablolar arası ilişkilerin kurulması (İlişkisel veri tabanı tasarımı).
• Tetikleyici ve prosedür kodlarının tasarımı.
• Veri tabanı seçimi.

14. Implementasyon (Her bir use-case için implement edilir)

15. Ara yüz tasarımı ve geliştirme
• Yazılımın adı.
• Ikon tasarımı.
• Kapak resmi (Ya da açılış resmi).
• Kullanılacak derleyici ya da yorumlayıcı tespiti.
• Kodlama ve iş akış diyagramlarının hazırlanması.
• Veri giriş ekranlarının tasarlanması.
• Sorgulama (Ya da arama) ekranlarının tasarlanması.
• Yazıcı ve ekran raporlarının tasarlanması.

16. Her bir aşamada birim testler yapılmalı
• Birim testleri gerçekleştir
• Gereksinim testlerini gerçekleştir
• Kurulum testlerini gerçekleştir

• Programcı testleri.
• Test ekibinin testleri.
• Kullanıcı grubu testleri.

17. Yazılımın tamamının test süreci
18. Kullanıcı raporların oluşturulması
19. Dokümantasyon
• Son kullanıcı dokümantasyonunu hazırla
• Programcı dokümantasyonunu hazırla
• Kurulum dokümantasyonunu hazırla
• Bakım ve servis dokümantasyonunu hazırla
20. Ürünü Hazırla
• Kurulum paketini hazırla
• Medyaya çoğalt
• Kullanıcı dokümantayonunu çoğalt
• Paketle
21. Eğitim
• Son kullanıcı eğitim çözümünü hazırla
• Servis eğitim çözümünü hazırla
22. Destek
• Servis destek seviyelerini belirle
• Servis destek planını hazırla
• Servis personelini görevlendir
23. Yazılım Projesini Kapat
• Görevlilerin bonservislerini hazırla
• Hesap ve ödemeleri kapat
• Lesson learned raporunu hazırla
• Proje dosyasını teslim et
24. Pazarlama (Satıştan önce hazırlanması gerekenler)
• Kurulum ve ayarlama dokümanları.
• Uygulama eğitim programlarının oluşturulması.
• Uygulama kullanım kılavuzu hazırlanması.
• Sıkça sorulan soruların cevaplanması.
• Bayiler için eğitim programı oluşturulması.
• Destek birimi eğitim programı oluşturulması.

25. Dağıtım

Reklamlar

Ekim 18, 2008 Posted by | Yazılım | , , , | Yorum bırakın