Koray Kırdinli

Yazılım ve İş Yaşamı Hakkında Paylaşımlar

Aspx formundan kod tarafına değer almak

Eğer bir değeri javascript ile formdan almak gerekiyorsa örneğin gridviewin bir cell’indeki değeri. Önce javascript fonksiyonu ile değeri bir hidden fielda yazdırıp kod tarafında bu hidden fielddan değeri alabiliriz.

 

<asp:HiddenField runat=”server” ID=”hdnNo” Value=”-1″ />


Javascript fonksiyonunu içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır.

Var no = grid1.GetEditor(“KolonAdi”).GetValue().toString();

document.getElementById().value = no;

Advertisements

April 2, 2009 - Posted by | Javascript - Jquery | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s