Koray Kırdinli

Yazılım ve İş Yaşamı Hakkında Paylaşımlar

C# ile Mail Göndermek

Merhaba arkadaşlar bu makalemizde .NET ile E-mail gönderme üzerinde çalışıyor olacağız.

Bildiğiniz gibi e-mail göndermek geliştiricilerin kullanıcıları bilgilendirmek veya rapor göndermek için çok sık kullandığı bir yöntemdir. .NET Framework te bizlere System.NET.Mail isminde bir namespace sağlamış mail gönderebilmek için. Bu mailler düz bir tekst olabileceği gibi HTML şeklinde de olabilir.

Kabaca mail gönderebilmek için

1 – Maili oluşturmak

2 – Maili bir SMTP sunucusuna göndermek gereklidir.

Bir mailin yine kabaca 4 bölümü vardır. Bunlar : Gönderen(Sender),Alıcı(Recipent) ,Subject(Konu),Body(İçerik)

//Tekst mail oluşturma

MailMessage m = newMailMessage(“koraykirdinli@yahoo.com”, “koraykirdinli@gmail.com”, “Başlık”, “İçerik”);

m.To.Add(newMailAddress(“aaa@bbb.com”));

//Eklenti ekleme

Stream sr=newFileStream(@”C:Boot.ini”,FileMode.Open,FileAccess.Read);

m.Attachments.Add(newAttachment(sr,“dosyam”,MediaTypeNames.Application.Octet));

//HTML mail olusturmak

MailMessage m = newMailMessage(“koraykirdinli@yahoo.com”, “koraykirdinli@gmail.com”, “Başlık”, “İçerik”);

m.Body =

Mesajım

;

 

m.IsBodyHtml = true;

 

//Maili Gondermek

SmtpClient client = newSmtpClient();

client.Send(m);

 

 

//HTML mail olusturmak

MailMessage m = newMailMessage(“koraykirdinli@yahoo.com”, “koraykirdinli@gmail.com”, “Başlık”, “İçerik”);

string body = @”

Picture

 

 

;

AlternateView avHtml = AlternateView.CreateAlternateViewFromString(body, null, MediaTypeNames.Image.Jpeg);

LinkedResource pic1 = newLinkedResource(“pic.jpg”, MediaTypeNames.Image.Jpeg);

avHtml.ContentId = “Pic1”;

m.IsBodyHtml = true;

 

//Maili Gondermek

SmtpClient client = newSmtpClient();

client.Send(m);

 

Mail gönderimlerinde genellikle local IIS üzerine bir SMTP Server kurup onun üzerinden göndermek tavsiye edilir.

//Smtp kimlik doğrulama

SmtpClient client = newSmtpClient(“smtp.gmail.com”);

client.Credentials = CredentialCache.DefaultNetworkCredentials;

//veya

client.Credentials = newNetworkCredential(“user”, “password”);

 

Umarım Yararlı Olmuştur.

Advertisements

October 23, 2010 - Posted by | C# | , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s