Koray Kırdinli

Yazılım ve İş Yaşamı Hakkında Paylaşımlar

70-515 Örnek Soru 7

Aşağıdaki metodu bir web service ile müşterilerine açmak istiyorsunuz ve metod ismi
olarak GetResults olarak görülsün istiyorsunuz metoda hangi attribute’leri eklersiniz.
public Results MyWebMethod(){

return myResults;
}

A.[WebMethod]
[XmlRoot(“GetResults”)]
B.[WebMethod(MessageName = “GetResults”)]
C.[SoapElement]
[XmlElement(ElementName = “GetResults”)]
D.[XmlElement(ElementName = “GetResults”)]

Doğru Cevap : B

Advertisements

January 11, 2012 - Posted by | 70-515 | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s