Koray Kırdinli

Yazılım ve İş Yaşamı Hakkında Paylaşımlar

70-515 Örnek Soru 8

İçerisinde PlaceHolder1 isimli bir placeholder bulunan sayfaya programatik olarak
bir user control yükleyip göstermek için nasıl bir kod bloğu kullanılmalıdır.

Cevap:
<%@ Page Language=”C#” %>
<%@ Reference Control=”~/Controls/MyControl.ascx” %>

<script runat=”server”>
private ASP.MyControl MyControl1;
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
MyControl1 = (ASP.MyControl)LoadControl(“~/Controls/MyControl.ascx”);
PlaceHolder1.Controls.Add(MyControl1);
}

//

Advertisements

January 11, 2012 - Posted by | 70-515 | , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s