Koray Kırdinli

Yazılım ve İş Yaşamı Hakkında Paylaşımlar

ASP.NET ImageMap ile HotSpot

ImageMap kontrolü ile Web sayfanıza eklediğiniz bir resmin farklı noktalarına
HotSpot belirleyerek farklı aksiyonlar aldırabilirsiniz. HTML çıktısı  şu şekilde <img usemap=”#myMap”>

Belki bir yerde işinize yarar.

public partial class HotSpotControl : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
ImageMapStopLight.ImageUrl = “~/images/stoplight.jpg”;
ImageMapStopLight.AlternateText = “Stoplight picture”;
ImageMapStopLight.HotSpotMode = HotSpotMode.PostBack;

RectangleHotSpot redHotSpot = new RectangleHotSpot();
redHotSpot.Top = 0;
redHotSpot.Bottom = 40;
redHotSpot.Left = 0;
redHotSpot.Right = 40;
redHotSpot.PostBackValue = “RED”;
ImageMapStopLight.HotSpots.Add(redHotSpot);

RectangleHotSpot yellowHotSpot = new RectangleHotSpot();
yellowHotSpot.Top = 41;
yellowHotSpot.Bottom = 80;
yellowHotSpot.Left = 0;
yellowHotSpot.Right = 40;
yellowHotSpot.PostBackValue = “YELLOW”;
ImageMapStopLight.HotSpots.Add(yellowHotSpot);

RectangleHotSpot greenHotSpot = new RectangleHotSpot();
greenHotSpot.Top = 81;
greenHotSpot.Bottom = 120;
greenHotSpot.Left = 0;
greenHotSpot.Right = 40;
greenHotSpot.PostBackValue = “GREEN”;
ImageMapStopLight.HotSpots.Add(greenHotSpot);

}
protected void ImageMapStopLight_Click(object sender, ImageMapEventArgs e)
{
Label1.Text = string.Format(“You clicked the {0} rectangle.”, e.PostBackValue);
}
}

Reklamlar

Ocak 13, 2012 Posted by | ASP.NET | , , | Yorum bırakın

70-515 Örnek Soru 12

Bir MVC uygulamasında routing’i aşağıdaki kod ile güncelliyorsunuz.
public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes)
{
routes.IgnoreRoute(“{resource}.axd/{*pathInfo}”);

routes.MapRoute(
“Default”, // Route name
“{controller}/{action}/{id}”, // URL with parameters
new { controller = “Home”, action = “Index”, id = UrlParameter.Optional } // Parameter defaults
);
}
Buna göre http://<hostname>/Hello/World/15 URL’i hangi metodu çağırır.

Cevap : HelloController.World(15)
MVC’de Controller’ın sonuna default olarak “Controller” eklenir ve action ismi metod olarak kullanılır.
MVC ekstra parametreleri de metoda geçirir.

Ocak 13, 2012 Posted by | 70-515 | , , , , | Yorum bırakın