Koray Kırdinli

Yazılım ve İş Yaşamı Hakkında Paylaşımlar

Oracle TROUG Day 2012

 

Etkinlik Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü
Etkinlik Tarihi: 11 Ekim 2012 (09:00-17:00)

Kayıt İşlemleri: http://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=222333:1

Etkinlik organizasyonunun daha efektif yapılabilmesi için lütfen etkinlik öncesinde kayıt yaptırınız. Kayıt işlemleri sırasında yaşadığınız sorunlar için “iletişim” formunu kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Reklamlar

Eylül 17, 2012 Posted by | Etkinlikler | , , , , , | Yorum bırakın

Sunucu Taraflı Validasyon

Aşağıdaki örnekteki gibi sınıfın üyelerine sunucu taraflı validasyon(doğrulama) yaptırabilirsiniz.Örneğin boş geçilemeyen bir değişken olmasını sağlamak için Required attribute(özellik)’ini veya RegularExpression ile bir pattern’e uyup uymadığını kontrol edebiliriz.Aşağıda örnek bir sınıfımız var. Bu özellikleri kullanabilmek için System.ComponentModel.DataAnnotations.dll ni projemize referans olarak ekleyip System.ComponentModel.DataAnnotations namespace’ini de sınıfımıza eklemeliyiz.

public class Product

{

public int ProductId { get; set; }

[Required(ErrorMessage = “The Product Name is required”)]

[StringLength(50, ErrorMessage = “The Product Name is too long”)]

public string ProductName { get; set; }

[Required(ErrorMessage = “The Product Number is required”)]

[RegularExpression(@”^[A-Z]+-[\w]*\d+[-]*[A-Z]*”, ErrorMessage = “The Product Number is not in the correct format”)]

[StringLength(25, ErrorMessage = “The Product Number is too long”)]

public string ProductNumber { get; set; }

[Required(ErrorMessage = “The Standard Cost is required”)]

[DataType(DataType.Currency, ErrorMessage = “The Standard Cost is not in the correct format”)]

[RegularExpression(@”^\$?\d+(\.(\d{2}))?$”, ErrorMessage = “The Standard Cost is not in the correct format”)]

[Range(0, 5000, ErrorMessage = “The Standard Cost must be between 0 and 5000”)]

public decimal StandardCost { get; set; }

[Required(ErrorMessage = “The List Price is required”)]

[DataType(DataType.Currency, ErrorMessage = “The List Price is not in the correct format”)]

[RegularExpression(@”^\$?\d+(\.(\d{2}))?$”, ErrorMessage = “The List Price is not in the correct format”)]

[Range(0, 5000, ErrorMessage = “The List Price must be between 0 and 5000”)]

public decimal ListPrice { get; set; }

[Required(ErrorMessage = “The Product Model is required”)]

public int ProductModel { get; set; }

[Required(ErrorMessage = “The Product Subcategory is required”)]

public int ProductSubcategory { get; set; }

}

Eylül 12, 2012 Posted by | C#, Yazılım | , , , , | Yorum bırakın

Validation of viewstate MAC failed hatasının çözümü

Merhabalar, asp.net de bir sayfadan diğerine bir data post etmeyee çalışırken aşağıdaki hata ile karşılaşırsanız çözümü çok basit. Data post ettiğiniz sayfanın sayfa direktiflerine enableViewStateMac=”false” ekliyorsunuz.

<%@ Page Language=”C#” AutoEventWireup=”true”  enableViewStateMac=”false”  CodeBehind=”Success.aspx.cs” Inherits=”KT_Virtual_POS_App.Success” %>

 

Server Error in ‘/’ Application.


Validation of viewstate MAC failed. If this application is hosted by a Web Farm or cluster, ensure that <machineKey> configuration specifies the same validationKey and validation algorithm. AutoGenerate cannot be used in a cluster.

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.Web.HttpException: Validation of viewstate MAC failed. If this application is hosted by a Web Farm or cluster, ensure that <machineKey> configuration specifies the same validationKey and validation algorithm. AutoGenerate cannot be used in a cluster.

 

<form id=”form1″ action=”Success.aspx” method=”post” runat=”server”>

Eylül 5, 2012 Posted by | ASP.NET | , , , , | Yorum bırakın