Koray Kırdinli

Yazılım ve İş Yaşamı Hakkında Paylaşımlar

C# ile Resim Sıkıştırma

Uzun zaman resim sıkıştırmak için araştırdıktan sonra işime en çok aşağıdaki kod parçası yaradı. 4 MB lık bitmap bir resmi, 10KB a kadar düşürebiliyor. Umarım işinize yarar.

 /// <summary>
    /// Method to resize, convert and save the image.
    /// </summary>
    /// <param name="image">Bitmap image.</param>
    /// <param name="maxWidth">resize width.</param>
    /// <param name="maxHeight">resize height.</param>
    /// <param name="quality">quality setting value.</param>
    /// <param name="filePath">file path.</param>   
    public static Image ResizeImage(Bitmap image, int maxWidth, int maxHeight, int quality, string filePath)
    {
      // Get the image's original width and height
      int originalWidth = image.Width;
      int originalHeight = image.Height;

      // To preserve the aspect ratio
      float ratioX = (float)maxWidth / (float)originalWidth;
      float ratioY = (float)maxHeight / (float)originalHeight;
      float ratio = Math.Min(ratioX, ratioY);

      // New width and height based on aspect ratio
      int newWidth = (int)(originalWidth * ratio);
      int newHeight = (int)(originalHeight * ratio);

      // Convert other formats (including CMYK) to RGB.
      Bitmap newImage = new Bitmap(newWidth, newHeight, PixelFormat.Format24bppRgb);

      // Draws the image in the specified size with quality mode set to HighQuality
      using (Graphics graphics = Graphics.FromImage(newImage))
      {
        graphics.CompositingQuality = CompositingQuality.HighQuality;
        graphics.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic;
        graphics.SmoothingMode = SmoothingMode.HighQuality;
        graphics.DrawImage(image, 0, 0, newWidth, newHeight);
      }

      // Get an ImageCodecInfo object that represents the JPEG codec.
      ImageCodecInfo imageCodecInfo = GetEncoderInfo(ImageFormat.Jpeg);

      // Create an Encoder object for the Quality parameter.
      Encoder encoder = Encoder.Quality;

      // Create an EncoderParameters object. 
      EncoderParameters encoderParameters = new EncoderParameters(1);

      // Save the image as a JPEG file with quality level.
      EncoderParameter encoderParameter = new EncoderParameter(encoder, quality);
      encoderParameters.Param[0] = encoderParameter;
      newImage.Save(filePath, imageCodecInfo, encoderParameters);

      return Image.FromFile(filePath);
    }

    /// <summary>
    /// Method to get encoder infor for given image format.
    /// </summary>
    /// <param name="format">Image format</param>
    /// <returns>image codec info.</returns>
    private static ImageCodecInfo GetEncoderInfo(ImageFormat format)
    {
      return ImageCodecInfo.GetImageDecoders().SingleOrDefault(c => c.FormatID == format.Guid);
    }
Reklamlar

Mart 21, 2014 Posted by | C# | , , , , | Yorum bırakın

Visual Studio Varsayılan Ayarlar

Merhabalar, kurduğum bir eklenti yüzünden visual studio intelisense özelliği girmişti. Çözümü de oldukça basit. Visual Studio varsayılan ayarlara geri dönmek için Tools->Import and Export Settings e tıklayıp Restore all settings demeniz yeterli.

Untitled

Mart 20, 2014 Posted by | C# | , | 1 Yorum