Koray Kırdinli

Yazılım ve İş Yaşamı Hakkında Paylaşımlar

Aspx formundan kod tarafına değer almak

Eğer bir değeri javascript ile formdan almak gerekiyorsa örneğin gridviewin bir cell’indeki değeri. Önce javascript fonksiyonu ile değeri bir hidden fielda yazdırıp kod tarafında bu hidden fielddan değeri alabiliriz.

 

<asp:HiddenField runat=”server” ID=”hdnNo” Value=”-1″ />


Javascript fonksiyonunu içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır.

Var no = grid1.GetEditor(“KolonAdi”).GetValue().toString();

document.getElementById().value = no;

Reklamlar

Nisan 2, 2009 Posted by | Javascript - Jquery | , | Yorum bırakın