Koray Kırdinli

Yazılım ve İş Yaşamı Hakkında Paylaşımlar

Ödeme sistemlerinde ISO Mesajlaşma

Günümüz ödeme sistemleri dünyasında kredi kartı ve banka kartı kullanarak ödeme yaptığımızda ödeme verisi bir sistemden diğerine aktarılır.  Örneğin üye iş yeri terminalinden yapılan bir kredi kartı ödeme işlem(transaction) verisi önce terminalin sahibi (acquirer) olan bankaya oradan da kartın sahibi (issuer) bankaya transfer edilir.

İşlem mesajı içerisinde işlem tipi, kullanılan kart, üye iş yeri bilgisi, işlem tutarı, güvenlik bilgileri vs bir çok bilgi yer almaktadır. Bu mesajın cevabı (response) olarak ise bu işlemden otorizasyon alınıp alınmadığı bilgisi dönülür.

Farklı sistemler arasında veri alış verişi olduğu için bu veriyi her sistemin anlayabilmesi yani bir standardının olması gereklidir. Finansal alanda dünyada kabul gören standart da ISO dur. ISO’nun açılımı da International Organization for Standardization’dır.

ISO bir çok standart getirmiştir. Örneğin kartın biçimi ve boyutu ISO 7810 standardında tanımlanmış. SO/IEC 7816-4 standardı akıllı kartlar için bir dosya sistemi yapısı tanımlar. Bizim konumuz olan ISO 8583 ise bizim için POS/ATM ile banka, banka ile BKM, BKM ile Mastercard/Visa arasında konuşurken kullandığı dildir diyebiliriz.

ISO mesaj desenine başlamadan önce aşağıdaki kavramları ön bilgi olarak edinmemiz gerekiyor.

1 byte : 8 bit
Binary : 0 ve 1 den oluşan 2’li gösterimdir.
Hex: 16’lı gösterim şeklidir. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F. Her karakter 4 bit ile gösterilir.

Hex karakterlerin bitmap karşılıkları da aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Reklamlar

Nisan 23, 2017 Posted by | Yazılım | , , , , | Yorum bırakın

9 adımda kartlı ödeme işlem akışı

ADIM 1 : Müşteri üye iş yerinden (Merchant) alış veriş yapar.

ADIM 2 : Üye iş yeri terminali aracı bankaya ödemeyi aracı banka ödeme terminali aracılığı ile bildirir. Ödeme terminal’leri genellikle fiziksel veya sanal POS ‘lardır.

ADIM 3 : Aracı banka işlemi Master veya Visa’ ya yönlendirir. Türkiye’de Master ve visa ile genellikle iletişime BKM aracılığı ile geçilmekte.

ADIM 4 : Daha sonra BKM işlemi issuer yani kart sahibi bankaya yönlendirir ve ondan provizyon bekler.

ADIM 5 : Kart bankası işlem cevabını geri BKM’ye döner.
ADIM 6 : BKM cevabı aracı bankaya geri döner.
ADIM 7 : Aracı banka cevabı üye işyeri terminaline geri döner.
ADIM 8 :  Kart bankası ücreti müşteriye fatura eder.
ADIM 9 : Müşteri ödemeyi kart bankasına yapar.

 

Bu 9 adım sadece online işlem akışını göstermekte, daha sonra kart bankası ve aracı banka arasında takaslaşma yapılmaktadır. Bu takaslaşma genelde banka ve BKM arasında takas dosyası paylaşımı ile olur. BKM’ye gönderilen dosyaya outgoing dosyaları, BKM’den alınan dosyalara incoming dosyaları denir. Aracı bankanın ödeme terminali kullanıldığı için kart bankası aracı bankaya komisyon ödemektedir.

Nisan 2, 2017 Posted by | Ödeme Sistemleri | , , , , , | Yorum bırakın