Koray Kırdinli

Yazılım ve İş Yaşamı Hakkında Paylaşımlar

Http Web Request ile bir web servis metodunu çağırmak

Merhabalar, bazen asp.net uygulamaları geliştirirken web servisleri proxy sınıfları kullanmadan çağırma ihtiyacı duyabiliriz. İlgili metodu ilgili parametrelerle çağırabiliriz.

ÇAĞRILACAK WEB SERVİS KODU

[WebService(Namespace = “http://tempuri.org/”)]
[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
public class Service1 : System.Web.Services.WebService
{
[WebMethod]

public string GetData(int a)
{
return “Merhaba koray ::::::::::::::: ” + a.ToString();
}
}

ASP.NET ÜZERİNDEN ÇAĞIRMA ve SONUCU ALMA KODU

HttpWebRequest request;
Uri uri = new Uri(“http://localhost:50854/Service1.asmx/GetData?a=5”);
request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(uri);
request.Method = “GET”;
string result = string.Empty;
HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
using (var streamReader = new StreamReader(response.GetResponseStream()))
result = streamReader.ReadToEnd();

Buradaki sonuç browserda ne geliyorsa aynen sonuç stringi içerisine yazılacaktır.

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″ ?>
  <string xmlns=”http://tempuri.org/“>Merhaba koray ::::::::::::::: 444</string>
Ayrıca dönen response nesnesi içerisinde HTTP Status Code ları da döner.

Reklamlar

Temmuz 5, 2012 Posted by | ASP.NET | , , , , | Yorum bırakın